FAQ

Hur förebygger man oljeföroreningar?

För att förebygga oljeföroreningar är det viktigaste att man har beredskap och ser till att oljan förvaras korrekt. Det finns många produkter som kan användas för att kapsla in, förvara och suga upp olja, varvid föroreningar kan undvikas. Uppsamlingstråg används ofta och är väldigt omtyckta. De är framför allt avsedda för förvaring av olja, kemikalier och vissa syror. Man kan allt efter behov ställa tunnor, dunkar och IBC-tankar på ett uppsamlingstråg eller uppsamlingskar. Våra uppsamlingstråg och uppsamlingskar är utformade för att kunna lagra 10 % mer än innehållet i den största behållaren på uppsamlingstråget. De uppfyller därmed EU-bestämmelserna för förvaring av oljor och kemikalier. Det finns uppsamlingstråg och uppsamlingskar för både utomhus- och inomhusförvaring. För att skydda innehållet av olja eller kemikalier mot objudna gäster finns det miljöcontainrar med lås, så att man kan vara säker på att innehållet förvaras korrekt. Därmed minskar risken för eventuella föroreningar av andra material samt utsläpp i avloppet och vidare ut i naturen.

Hur minskar man oljespill?

För att minska oljespill är det viktigt att man har beredskap, dvs. att man har rätt uppsamlings- och uppsugningsmaterial till hands. Om olyckan är framme minimeras då risken för att spillet blir till en förorening. Det kan t.ex. vara ett spill kit som omfattar olika absorberande produkter. Kitet finns i olika storlekar beroende på mängden förväntat spill. Det finns absorberande produkter som passar den aktuella verksamhetens behov och typen av verksamhet. Vissa använder absorberande granulat som snabbt läggs på spillet, så att det kan sugas upp och städas bort. Andra använder absorberande mattor som snabbt läggs ut före och efter spill. Absorberande länsar används för att spärra spillet, så att det stoppas och innesluts fortast möjligt. Oljespill ska förebyggas så långt det är möjligt, oavsett om man arbetar på land, i hamnen eller på båtar där spill kan hamna i vattnet. När man har utvärderat behoven och gjort en beredskapslösning som motsvarar den uppskattade risken för oljespill kommer man att kunna stoppa spill och skydda grundvattnet och naturen!

Hur begränsar man oljespill i vatten?

Om det har kommit olja i vattnet rekommenderar vi att du ser till att spillet kapslas in. Det kan göras med vår flytspärr eller absorberande flytspärr.

Flytspärren läggs ut så snabbt som möjligt runt det förorenade området. På så sätt säkerställs att oljan inte sprider sig i havet, hamnen, sjön eller ån. Därefter bör spillet sugas upp direkt med hjälp av Oliesugs oil only-granulat som snabbt suger upp alla typer av bränsle, oljor och kemikalier. Granulatet läggs innanför spärren tills spillet har absorberats. Granulatet har en dokumenterad flytförmåga på över 12 dygn.

Dessutom finns det flera andra möjligheter att snabbt absorbera spill i vatten, t.ex. oil only absorberande mattor och rullar som snabbt kan läggas ut i det inkapslade området och suga upp spillet.

Vad är våra produkter tillverkade av?

Våra granulat är 100 % organiska och tillverkade utifrån vår vision om att återanvända alla rest- och spillprodukter för att minska avfallet och därmed skydda naturen. Därför har vi också flera uppsamlingstråg som är tillverkade av återanvänd plast. Vi tar därmed vårt ansvar när det gäller att spara på jordens resurser.