Företaget

Oljesug är en dansk foretag med danska patenterade produkter tillverkade i Danmark för absorbering av Olja. Läs historien om hur innovativa produkterna Terrabaz och Aquabaz från BAZIG, blev till bekämpningsprogram av föroreningar för t.ex. räddningstjänsten och stora industriverksamheter i området onkring östersjön.

Bakgrund
Grundarna av Oljesug ApS, har mer än 50 års erfarenhet i CLEAN TECH industrin. När BAZIG år 2007 blev till salu, togs beslutet att köpa BAZIG´s patenterade produkter av absorbenter, som ursprungligen uppfanns av uppfinnaren Poul Jensen. Denne produktlinje innehåller organiska och bionedbrytbara granulat, absorberingsmattor, absorberingsslangar etc, för absorebering av oljespill.

Vision
Grundarna bakom ENVISO GROUP A/S har genom förvärvet av BAZIG, syftat till att skapa en global verksamhet med en solid grund på den nordiska marknaden.
Oljesug ApS har också ensamrätt för Oljesug W-Oil Only granulatet och ett komplett utbud av produkter för absorbering av oljespill både på land och i vatten.

Det har genom verksamhetens affärsplan beslutats att Oljesug ApS skall dra nytta av alla de synergier som kan uppnås genom att vara en del av ett stort nätverk. Just dessa synergier resulterar i en kontinuitet i konstruktivt tänkande om nya och allt mer innovativa lösningar i kampen mot föroreningar.

Filosofi
Den bräckliga livsmiljö jorden, som vi alla kallar vårt hem, har vi ett gemensamt ansvar att beskydda både för nuvarande och för kommande generationer. Oljesug ApS har valt ett organiskt och biologiskt nedbrytbart tillvågagångssätt för en miljönvänlig bekämpning av föroreningar. Våra produkter för absorbering av oljeutsläpp, kemikalieutskäpp är oöverträffade såväl på land som i vattenmiljö

Oljesug ApS har utvecklat och implementerat en logotyp tillsammans med företagets filosofi som illustrerar övergången från förorenat till rent vatten. Denna symbol är för oliesug ApS en av grundpelarna i vår verksamhets filosofi och en hörnsten i verksamhetens fundament.