Miljö

Världen förandras genom små steg - vi har beslutat oss för leda vägen framåt
Som ansvarsfull verksamhet, kan man inte längre avstå från att ta en ståndpunkt gällande tillståndet i världen. Vi vill bidra till en positiv utveckling.
Men utveckling tar tid, och sker det genom små steg.
Ett stort steg på vägen i rätt riktning är kampen mot föroreningar - särskilt mot oljeföroreningar.

Lösningen heter OLJESUG
Oliesug har valt att angripa just dessa två problem, och vi tror att lösningen är att göra absorberingen så effektivt som möljigt, samtidigt som den efterföljande behandlingen görs enklare och riskfri - lösningen heter OLJESUG.
  • Oljesug sär inte dammigt när det sprids
  • Oljesug är lättera att samla in efter användning                              
  • Oljesug är den enda produkt som kan förbrännas                                    
  • Oljesug kräver inte någon form av deponering

Miljö, omtanke och sunt förnuft - utan extra kostnad
Vårt främsta miljömål är att medvetet arbeta for att skapa miljövänliga lösningar som inte kräver deponering. Ett av de mest kritiska miljöproblemen är just deponering av farlit gods. med OLJESUG kan detta undvikas helt, utan Annan negativ miljöpåverkan. Förbränning av använt Oliesug motsvarar förbränningen av fossila bränslen. Oliesug granulat är CO Ett av de mest kritiska miljöproblemen är just deponering av farligt gods. Med OLJESUG kan detta undvikas helt, utan någon Annan form av miljöpåverkan - förbränning av använt Olie- neutrala, eftersom de enbart baseras på växtfibrer.  

Samtidigt är målet att skapa ett lönsomt och miljövänligt alternativ till de befintliga produkterna på marknaden. Vi vet alla att kvalitet är dyrt, men vår filosofi är att  när vi erbjuder ett alternativ, som är det mest miljövänliga, då är det inte en lösning för andra än oss, förrän priset är konkurrenskraftigt - och det är OLJESUG.

Bakom OLJESUG står nordens mest innovativa miljökoncern ENVISO GROUP. Koncernen är känd för sina innovativa lösningar, utveckling och höga ambitioner. OLJESUG är en direkt förlängning av den innovativa kultur som präglar hela gruppen.