Oljesug ALFOB Miljöströ

I lager

161,25 SEK

ALFOB är ett hygieniskt absorptionsmedel avsett för landsanering och för rengöring och sanering på industri .


Organiska vätskor


ALFOB är ett saneringsmedel lämpligt för att absorbera alla typer av vätskor, t.ex.  • hydral, smörj- och eldningsolja, bensin, etc.

  • smörjfetter

  • oljehaltiga emulsioner

  • lösningsmedel typ triklorntylen, tinner, fotogen, lacknafta, xylen, etanol, etc.

  • färg- och ackavfall

  • Ingen syror