Play
Play
Play
Play
Arrow
Arrow
EXTRA FINT GRANULAT - TILL INNE- OCH UTEBRUK
Slider
Varför

oljesug.se?

 

Försäljning av kvalitets-
produkter som skonar miljön

 

Arbetar målinriktat med
miljöproblem och
återanvändning

 

Produkter certifierade enligt
ISO 9001 och 14001 produkter

 

100 % ekologiska produkter
som absorberar miljöfarliga
ämnen

POPULÄRA PRODUKTER
Oljesugs Universal ormar 1,2-20
Varenummer 77647
890,00 SEK
Oljesugs Uppsamlingstråg ST30-20
Varenummer ST30
859,00 SEK
Oljesugs Vikbara Uppsamlingskar, ET 01 S-20
Varenummer ET01S
2.152,00 SEK
Oljesugs Oljelänsor, 77805-20
Varenummer 77805
2.368,75 SEK
Oljesugs Miljöcontainrar 96/24-20
Varenummer Oljesug Miljöcontainer 96/24
0,00 SEK
Oljesugs Spilltråg golv BF2-20
Varenummer BF2
2.595,00 SEK
Oljesugs Fatpall BP2R-20
Varenummer BP2R
2.235,00 SEK